Vrácení zboží a reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s platnou legislativou má každý zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Pokud nám důvod napíšete, pomůžete nám tím v dalším zkvalitnění našich služeb.

Postup při odstoupení od kupní smlouvy

1. Nepoužité zboží vložte do původní krabice spolu s kopií faktury, vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy a krabici vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího obsahu. Vrátit lze pouze zboží s visačkou v originálním obalu, nesmí být jakkoli poškozeno nebo znehodnoceno a schopné dalšího prodeje.

2. Zabalené zboží odešlete na adresu Havlišova 2406/12, 612 00 Brno. Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, ve vlastním zájmu doporučujeme balík pojistit ve výši ceny zboží. Zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková zásilka nemůže být z naší strany přijata!

3. Po přijetí zboží provedeme kontrolu a při splnění podmínek pro vrácení zboží vám kupní cenu převedeme na váš bankovní účet nejpozději do 14 pracovních dnů od přijetí zboží.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE.

 

Reklamace  zboží

Ačkoli vždy klademe maximální důraz na kvalitu našeho zboží, může se samozřejmě v ojedinělých případech vyskytnout výrobní vada nebo jiný nedostatek.

Postup reklamace

1. Očištěné reklamované zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Pro tento případ je nejvhodnější krabice (nemusí to být však být krabice původní). Ke zboží přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační list. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Zabalené zboží odešlete na adresu Havlišova 2406/12, 612 00 Brno, ve vlastním zájmu doporučujeme balík pojistit ve výši ceny zboží. Zboží nesmí být zasíláno na dobírku, takováto zásilka nemůže být z naší strany přijata!

3. Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba, který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

4. Reklamace včetně odstranění vadybude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne od doručení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Formulář pro uplatnění reklamace ZDE.

 

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Záruční lhůta

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nesouhlasím